Beschrijving

Perceel grond gelegen aan de Broeksestraat te Babyloniënbroek.
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om aan de straatzijde een woning te bouwen op het perceel. Het perceel is totaal 4.27.90 ha groot, de oppervlakte van het bouwvlak is circa 600 m².
Het perceel cultuurgrond is uitermate geschikt voor akkerbouw.
Het perceel is in gebruik als bouwland. Het betreft één kadastraal perceel: Gemeente Aalburg, sectie A nummer 838 groot circa 4.27.90 HA.
Grondsoort
Betreft Rivierklei circa 50% tot 60% afslibbaar.
Het perceel is gedraineerd, de drainafstand is circa 12,00 meter.
Er rusten geen productierechten op het perceel met uitzondering van de grondgebonden mestproductierechten.
- Het perceel wordt geleverd vrij van huur en/of pacht.
Bestemming:
Krachtens het vigerend bestemmingsplan “Babyloniënbroek” vastgesteld d.d. 17-12-2013 is de bestemming Wonen, tuin en Agrarisch, (Bron: ruimtelijkeplannen.nl.)
Aanvaarding:
In overleg.

Kenmerken