Waarde bepalen

Taxaties voor alle doeleinden

Een objectieve en onafhankelijke waardebepaling van onroerend goed, dat is een taxatie. Bij een taxatie is het van belang dat je het juiste inzicht krijgt in de waarde. Onze taxaties zijn daarom uitvoerig onderbouwd en uitgebreid gedocumenteerd.

NRVT 

Wij staan ingeschreven in het Taxateurs Register NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) Dit register handhaaft eenduidige gedrags- en beroepsregels voor de vastgoedtaxateurs en reglementen voor de vier taxateurskamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ)